Cart

Jumaat, 05 Julai 2019

5 Julai 2019 - YBhg. Datuk Seri Borhan bin Dolah, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam mempengerusikan Mesyuarat Pelaksanaan Rasionalisasi Pejabat Setiausaha Persekutuan (PSUP) Dan Agensi-Agensi Persekutuan di Kuching,Sarawak

YBhg. Datuk Seri Borhan bin Dolah, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam mempengerusikan Mesyuarat Pelaksanaan Rasionalisasi Pejabat Setiausaha Persekutuan (PSUP) Dan Agensi-Agensi Persekutuan di Kuching,Sarawak - 5 Julai 2019 

Jumaat, 05 Julai 2019
Ke Atas