Cart

Rabu, 26 Februari 2020

{"ms-MY":"Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) TAHUN 2019 Jabatan Perkhidmatan Awam Tahun 2019 di Auditorium JPA, Aras 4, Blok C1. Setinggi-tinggi tahniah kepada 182 orang warga JPA yang menerima APC Tahun 2019. Moga pengiktirafan akan meningkatka

Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) TAHUN 2019 Jabatan Perkhidmatan Awam Tahun 2019 di Auditorium JPA, Aras 4, Blok C1. Setinggi-tinggi tahniah kepada 182 orang warga JPA yang menerima APC Tahun 2019. Moga pengiktirafan akan meningkatkan lagi mutu kerja dan produktiviti. Teruskan kecemerlangan demi merealisasikan penyampaian perkhidmatan yang mensejahterakan rakyat dan memakmurkan negara

Rabu, 26 Februari 2020
Ke Atas